Allmänna villkor för motocicleta.se

1. Villkor

Genom att besöka denna webbsida accepterar du webbsidans Användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att följa gällande lokal lagstiftning. Om du inte håller med om något av dessa villkor, är du förbjuden att använda eller komma åt denna webbsida. Det material som den här webbsidan består av är skyddade av tillämplig upphovs- och varumärkesrätt.

2. Användarlicens

Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) från Motocicletas webbsida begränsat till personlig, icke-kommersiell och övergående påsyn. Detta är beviljandet av en licens, inte en överlåtelse av äganderätten, och under denna licens får du inte:

ändra eller kopiera material;

använda material i kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiella);

försöka dekompilera eller dekonstruera programvara som finns på Motocicletas hemsida;

ta bort copyright eller andra ägandebeteckningar från materialet; eller

överföra material till en annan person eller ”spegla” materialet på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Motocicleta när som helst. När du avslutar din påsyn eller licensen upphör, förpliktigar du dig till att förstöra allt nedladdat material i din ägo; både i elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsbegränsning

Materialet på Motocicletas hemsida tillhandahålls ”i befintligt skick”. Motocicleta ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och med detta frånsägs alla andra garantier, inklusive och utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare garanterar Motocicleta inte eller gör några utfästelser om riktigheten eller tillförlitligheten och användningen av materialet på dess webbsida eller på platser länkade till densamma eller sådant som på annat sätt rör detta material.

4. Revideringar och fel

Material som förekommer på Motocicleta hemsida, kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Motocicleta garanterar inte att något av materialet på webbsidan är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Motocicleta förbehåller sig rätten till att göra ändringar i material på webbsidan när som helst och utan förvarning. Motocicleta åtar sig dock inte, på något sätt, att uppdatera materialet.

5. Villkor för uppdatering av Användarvillkor

Motocicleta förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, revidera dessa användarvillkor. Genom användning av denna webbsida godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Användarvillkor.